Meny
Meny

Careiums rekryteringsprocess

Vi vill gärna ge våra sökanden en insyn i vår rekryteringsprocess, för att skapa de bästa förutsättningarna i ett möte med oss. 

Steg 1: Val av kandidater

Alla sökanden som skickar in sina ansökningshandlingar jämförs mot kriterierna och behovet som presenteras i annonsen. Mångfald är en styrka för vårt arbete och vi uppmuntrar därav alla kvalificerade kandidater att söka. 

De kandidater som går vidare i rekryteringsprocessen blir kontaktade för en kort telefonintervju per telefon av HR i Malmö eller teamledare i Kalix.

Alla som sökt en tjänst hos oss får en återkoppling på sin ansökan. 


Steg 2: Telefonintervju med HR eller Teamleader

Telefonintervjun varar i ca 10-15 minuter. Under samtalet ligger fokus på att ge kandidaterna en möjlighet att ställa fler specifika frågor om företaget och rollen. Det är väldigt viktigt för oss att man förstått förväntningarna och tjänstens innebörd innan man går vidare till intervju. Vi går även igenom praktisk information.

Vidare blir kandidaten kontaktad via mejl angående nästa steg i rekryteringsprocessen. 

Steg 3: Intervju på Careium Sverige

Nästa steg efter telefonintervjun är att kandidaten blir inbjuden till en enskild intervju, på vårt kontor i Malmö eller i Kalix beroende på var man sökt. Intervjun varar i ca 60 minuter. Innan mötet skickas information till kandidaten, i syfte om att denne ska förbereda sig. 

Intervjun genomförs av HR i Malmö och teamleader i Kalix, första mötet handlar om att lära känna kandidaten samt att få en bild av tidigare erfarenheter, kompetenser, styrkor, värderingar, framtidsplaner och mål samt motivation och ambition. 

Alla kandidater får samma frågor för att säkra en objektiv rekryteringsprocess, däremot kan följdfrågorna under intervjuerna se olika ut. 

Steg 4: Referenser

När vi efter intervjun funnit en god kandidat kontaktar rekryteraren den referens som kandidaten uppgett. Här är det viktigt att ange en referens som varit din chef/koordinator/samordnare eller någon annan ledarposition. Vi uppmuntrar därav kandidaterna att kontakta sina referenser och förbereda de för ett telefonsamtal från rekryteraren.

Steg 5: Jobberbjudande

Om referenstagningen blir godkänd, kontaktas kandidaten med ett positivt besked per telefon. Kandidaten får även all information skriftligt via mail.

Steg 6: Kontraktsignering 

När kandidaten accepterat jobberbjudantet skickas ett skriftligt avtal som signeras via vårt digitala e-signeringsverktyg Scrive. Alla parter får ett exemplar var.

Steg 7: Pre-boarding och Onboarding
Stort grattis till ditt nya jobb och grattis till oss på Careium Sverige som fått en superkandidat med på vår resa. När kontraktet är signerat och alla andra dokument är på plats, startar både pre-boarding och on-boarding.